Reglar & beklädnad

Övrig stomme

Innan man påbörjar arbetet med klädselbrädor/panel, skall plåt / underbläck monteras samt tröskelbleck i dörröppningar.
 
Väggreglar 45x145 till gavelspetsar och ev. bröstning, monteras mellan stolparna (Obs håll in 22 mm från utsida stolpe för panelen). Montera underplåt-beslag, vindpapp och sedan förslagssvis en fas-spontad panel 22x120. Denna panel kan även användas som underslag i takutsprånget.
 
På insidan av den undre väggreglen i gavelspetsen och den övre väggreglen på bröstningen fästes upplagsregel 45x45, på bröstningen skruvas sedan en fönsterbänksbräda 20x120 hyvlad gran.
 

Plåtbeslag

De plåtbeslag som kallas underbläck, monteras så att de täcker den del av golvramen som är synlig samt papp på den del av grunden som inte täcks av plåten.
 
Såhär monterar du 3-kantsregeln. Skissen sedd ovanifrån!
 
 

Måttagning

Nu tages alla mått till skjutpartierna. Det som behövs är partiets totalmått I hålet. Bredd och höjd. kontrollera även diagonalmåtten.
 
Bestäm öppningsriktningen på skjutpartierna.
 

Takreglar Taket

Copyright © 2017 JTB Uterum & Inglasningar AB | Hemsida från: C4Media