ROT-avdraget gäller när vi gör jobbet!

Information

ROT-avdraget innebär att villaägare kan göra ett skatteavdrag på 30% av arbetskostnaden när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad. Maxbeloppet för rot-avdrag är 50 000 kronor per person och år.
Villaägaren måste betala skatt i Sverige och företaget som anlitas måste vara godkänd för F-skatt.

Kom ihåg att din villa måste vara minst 5 år gammal och att ROT-avdrag inte gäller för utvändigt arbete om du bor i en bostadsrätt.

Ett avdrag per person

ROT avdraget gäller per person, alltså;

  • Äger 1 peron fastigheten kan man få skattereduktion med 30% av arbetskostnaden, upp till 50 000 kronor.
  • Äger 2 peroner fastigheten kan man få skattereduktion med 30% av arbetskostnaden, upp till 100 000 kronor.
  • En av delägarna i hushållet kan äga så lite som 0,01% men har ändå rätt till fullt rot avdrag.

Räkneexempel:

Johan och Karin ska bygga uterum, den totala kostnaden är 250 000 kronor.
Den totala arbetskostnaden för uterummet är 100 000 kronor.
Johan drar då av 30% av arbetskostnaden 50 000 kr = 15 000 kr.
Karin drar också av 30% av arbetskostnaden 50 000 kr = 15 000 kr.
Tillsammans blir deras avdrag 2*15 000 = 30 000 kronor.
Totalkostnaden för deras nya uterum blir 220 000 kronor.
Kontakta oss gärna om ni har frågor vad som gäller när vi bygger uterum hos er!

Fritidshus

Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas. Kravet är att man själv som privatperson står som ägare till fritidshuset och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

Från skatteverket.se:

Du som köper husarbeten från och med den 1 juli 2009
Om du köper husarbeten den 1 juli eller senare ska du bara betala 70% av arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura. I och med Skatteverkets utbetalning tillgodoförs du som köpare en preliminär skattereduktion som motsvarar 30% av arbetskostnaden.
 
Skatteverket meddelar dig att beslut om utbetalning till företagaren har gjorts samt hur stort belopp som har betalats ut. Om du bara har betalat 70% av arbetskostnaden men inte har någon slutlig skatt att räkna av skattereduktionen mot kommer du att få kvarskatt. Kvarskatten motsvarar då den del av den preliminära skattereduktion som inte kan räknas av.
 
Om du betalar 30 000 kronor i preliminär skatt ett år, kan du alltså inte få mer än 30 000 kronor i ROT-avdrag året efter. Om du gjort ROT-avdrag för mer än 50 000 kr samma år måste du betala hela arbetskostnaden.

Läs mer på skatteverket