Vi bygger ditt uterum, från bygglov till sista skruv

Men varför uterum? För att förlänga sommaren givetvis!

Vi hjälper dig hitta rätt uterum

Innan man förverkligar sin dröm om ett nytt uterum ställs man inför många frågor som kräver svar. Att glasa in en veranda är inte helt enkelt, Det finns många saker att ta hänsyn till. Det är alltid bra att tänka efter före.

Den avgörande och viktigaste frågan är: Hur stor del av året tänker jag använda mitt uterum?

Svaret på denna fråga påverkar materialval och därmed också priset.

 

Kontakta oss!

Vi delar upp uterummen i tre olika typer:

1.

En vinterträdgård, som nästintill blir en tillbyggnad av huset.

Detta uterum blir ett rum att använda året runt och måste därför byggas välisolerat, materialval måste göras med hänsyn taget till en god energihushållning. Rätt utfört bygge är en säker investering för en lång tid framöver. Grunden bör vara en isolerad betongplatta med värmeslingor, el eller vatten.

Ett vattenburet system gjuts in i betongplattan, egen shuntreglering och en egen cirkulationspump är att föredra.

Väljer man el slingor kan man antingen gjuta in dem i betongen eller lägga dem i sättbruket samtidigt som man lägger klinker. Vill man värma upp uterummet snabbt kan man komplettera med andra värmekällor som till exempel element, gasolspis eller varför inte en vedkamin.

Som stomme används aluminium med bruten köldbrygga eller limträ, det sistnämnda till en lägre kostnad. Skjutpartier i aluminium med bruten köldbrygga är en självklarhet för att motverka kondensbildning på profilerna. Som glas väljs isolerglas med gasfyllning och lågenergibeläggning.
Det bästa alternativet är traditionellt tak med en ytbeläggning som man passar till det övriga huset.

Taket isoleras och kläs invändigt med till exempel panel eller gips. Glas eller plastkupoler kan monteras för extra ljusinsläpp.

Kanalplastskivor som är 50 mm tjocka och med ett u-värde på 0,8 kan också användas som tak men är inte lika isolerande som traditionellt tak. 

2.

Ett uterum för vår och höst som tillfälligt värms upp vintertid och övrig tid hålls frostfritt för förvaring av växter mm.

Detta uterum kan användas åtta till tio månader om året. Vill man vid något tillfälle vintertid värma upp uterummet går det bra.
Vill man hålla frostfritt året runt för förvaring av blommor eller till exempel som skafferi för julmaten går det bra om utetemperaturen inte blir alltför låg.
Det krävs en bra isolering i uterummet för att behålla värmen och motverka kondensbildning på glas och profiler.

Grunden utförs oftast enligt tre alternativ:
Gjuten betongplatta med eller utan inbyggd värme, med ett ytskikt av klinker, Betongplatta utförs lika som uterum Typ-1.

Trägolv med ett tryckimpregnerat bjälklag på betongplintar. Som ytbeläggning läggs oftast trallbrädor av sibirisk lärk, man kan även lägga ett massivt trägolv avsett att lägga inomhus men då bör man hålla en temperatur i uterummet på minst plus 10 grader året runt. Markarbetet med schaktning, dränerande underlag, isolering bör utföras lika till alla tre grundalternativen.

Om man slarvar med grundarbetet är risken stor att man blir missnöjt med slutresultatet

3.

Ett uterum som används sommartid och inte värms upp alls.

Även detta uterum använder man vår, sommar och höst, men det ger sämre möjlighet till uppvärmning kalla dagar vår och höst.
Grunden kan göras enklare än ”typ 2” vad gäller isolering, men markarbetet med ett dränerande underlag bör man inte göra avkall på. Annars utför man grunden lämpligast enligt något av tre tidigare nämnda alternativ.Stomme lika som ”typ 2” men man kan spara in på invändig panel och isolering.
Tak det billigast alternativet är en enkel korrigerad plastskiva på tvärgående bärreglar. Man får då ofta kondens på insidan av taket sommar såväl som vinter. För att undvika detta väljer man en 16 mm kanalplastskiva enligt ”typ 2”.
Den enkla korrigerade plastskivan är endast lämplig om man inte tänker glasa in verandagruppen, alltså som skärmtak eller liknade.
 
Skjutpartier använder vi samma partier som i ”typ 2” men behöver endast utrustas med enkla glas.
Glastjockleken i dörrar bör vara minst 5 mm och 4 mm i fönster. Skjutdörrarnas glas rekommenderas en härdad glasruta, detta för att eliminera risken för skador. Det har uppstått svåra skador vid olyckor då personer gått igenom glasdörrar med vanligt glas.

Var kan jag placera mitt uterum?

 • Ska det vara ett fristående uterum?
 • Vilket läge är bäst, söderläge eller kanske norrläge?
 • Mot husets långsida eller gavel?
 • Hur nära grannens tomt?

Innan du ska bygga ditt uterum så bör du noga tänka igenom hur uterummet ska användas och hur det ska ligga i förhållande till huset och trädgården. Undvik helst direkt söderläge, då det kan bli olidligt varmt en het sommardag. Sydvästläge är bäst, då får man ett ljust uterum med kvällssol, men slipper den värsta hettan. Finns det möjlighet att på något sätt förskjuta uterummet så att man kan få in morgonsolen från öster har man uppnått det optimala. Mest praktiskt är det givetvis om man har en terrassdörr som en direkt förbindelse från köket eller vardagsrummet till uterummet. Placerar man uterummet framför ett eller kanske flera av husets fönster får man kompensera detta med att få in så mycket ljus som möjligt igenom uterummets väggar och tak. Om uterummet placeras mot det befintliga husets långsida eller mot en gavel är den enklaste takanslutningen under takfoten eller under gavelpanelen.

  Anta att uterummet går ut 3,5 m från husväggen och taket har en föreskriven taklutning på minst 5 grader (10cm/m) krävs en fri höjd under takfot/gavelpanel på ca 2,6m. Om ni inte har denna höjd till takfoten får ett ingrepp göras i takfot/gavelpanel det gör det genast lite besvärligare och medför givetvis en extra kostnad.

  Uterummets golv bör ligga minst 10cm över högsta marknivån, golvet bör inte ligga mer än två trappsteg under husets golv, vid normalhöjd på uterumstaket. Om uterummet placeras närmre grannens tomt än 4,5 m krävs grannens godkännande, då måste oftast väggens konstruktion vara brandklassad, det innebär också att man (till en rimlig kostnad) inte kan sätta fönster i denna vägg.

Hur mycket kan jag göra själv, och hur mycket tid har jag över till bygget?

 • Behöver jag hjälp av en arkitekt eventuellt kanske en trädgårdsarkitekt?
 • Behöver jag hjälp med den tekniska utformningen, materialval mm?
 • Behöver jag bygglov och i så fall hjälp med bygglovshandlingar?
 • Behöver jag hjälp med det praktiska byggarbetet?
 • Kan jag få hjälp med utformning och materialval, och sedan bygga uterummet själv?
 • Kan jag gör en del själv och överlåta det svåra åt byggarna?
 • Kan jag lämna allt i förtroende åt en entreprenör och slippa alla bekymmer?

Hur mycket man känner att man klarar av och har tid med är givetvis upp till var och en.

Vi rekommenderar att du arbetar eller helt enkelt gör det du är bäst på så sköter vi byggnationen av uterummet och gör det vi är bäst på!

Utnyttjar du ROT avdraget har du ännu större anledning att luta dig lugnt tillbaka och se på när vi gör jobbet!