Plintgrund till uterum

Markarbete

All matjord och gammalt grus schaktas bort till ca: 300 mm under färdigt golv. Plintar sättes på plats och en filtduk rullas ut.
När golvramen lagts ut och noggrant vägts av, läggs ett lager tvättad makadam (ca: 150 - 200 mm).

Materialval

Välj tryckimpregnerat virke i klass "A" till trä i kontakt med mark och trä som är svårt att byta ut efter inbyggnad. Välj virke i klass "AB" till oskyddat trä ovan mark.
Det är viktigt att dimensioneringen är väl tilltagen och att alla sammanfogningar görs starka.

Golvram

Golvets bärlinor/främre 45x145, bakre 45x120, läggs på plintarna, gjutna på plats eller köpta färdiga, avstånd mellan plintarna max 1,8 m, plintdjup 400-700 mm beroende på om marken är lerig och tjälskjutande.

Mellan plint och regel lägges en papp som fuktspärr. Endast ett plintjärn per plint behövs, på den utvändiga bärlinan sättes järnet invändigt.

Nästa moment

Navigering

Kontakta oss

Har ni några frågor är det bara att kontakta oss. Skicka in en förfrågan via vårt formulär eller testa att ringa. Vi svarar så snabbt vi kan! Välkommen

Kontakta oss