Bygglov och ritning för uterum

Viktigt att tänka på innan du slår första spiken.

Vi hjälper dig hitta rätt uterum

Innan det är dags att sätta spaden i marken finns det en del formalia, till exempel kan en bygglovsansökan i din kommun vara aktuell. Vi hjälper dig med en bygglovsritning av ditt uterum inför en bygglovsansökan. Kontakta oss gärna så berättar vi hur det går till.

Den 2 maj 2011 skedde förändringar i plan- och bygglagen. En uppmärksammad förändring är att den som söker bygglov ska få besked av kommunen inom 10 veckor, men tiden kan förlängas ytterligare 10 veckor om det behövs för utredningen. De 10 veckorna börjar räknas efter det att kommunen fått in en komplett handling. Alltså är det nu ännu viktigare att upprätta en detaljerad och tydlig ritning för att korta ner ansökningstiden. Bygglov ska kunna vinna laga kraft, det innebär att bygglovet senare inte ska kunna överklagas.

Du är välkommen att fråga oss om det är något du är osäker på, kontakta annars bygglovsavdelningen i din kommun så svara dom på vad som gäller i ditt fall. Nedan kan du kan läsa om din kommuns rekommendationer vad gäller bygglov och ritningar. De flesta kommuner har nedladdningsbara bygglovsdokumenten.

Du får utan bygglov bygga uterum enligt nedan regler:

ATTEFALLSREGLERNA

Du får uppföra en komplementbyggnad/Attefallshus (t ex fristående uterum eller växthus) med en byggnadsarea på max 25,0 kvadratmeter och en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter och inte placeras närmare en annan fastighet eller tomt än 4,5 meter.

Du får dessutom bygga ett vägganslutet uterum eller växthus på upp till 15 kvadratmeter utan bygglov.

FRIGGEBODSREGLERNA

Du får uppföra komplementbyggnader, friggebodar eller fristående uterum, som tillsammans inte innebär en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter och inte placeras närmare en annan fastighet eller tomt än 4,5 meter.

Du får anordna skärmtak över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaken tillsammans inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare en annan fastighet eller tomt än 4,5 meter, eller i närhet av bostadshuset.

KOMBINERA REGLERNA

Reglerna går dessutom att kombinera så du på din tomt bygglovsfritt nu kan bygga: en Friggebod, ett Attefallshus och ett vägganslutet uterum!

Utöver ovan krävs bygglov för ditt uterum

Kommunen får i en detaljplan göra undantag, att bygglov krävs inom ett område som tex utgörs  av prickad mark eller en värdefull miljö så kontrollera alltid med din kommun vad som gäller för just din tomt.

Avstånd till gata eller tomtgräns och grannar. Om avståndet till tomtgränsen eller gatan är mindre än 4,5 meter ska du ha grannens eller väghållarens godkännande. Det bästa är att ordna en ritning/planritning som de får skriva under. Berätta i god tid för dina grannar att du tänker bygga, för grannsämjans skull. Grannarna har kanske synpunkter!

Länkar till Myndigheter på respektive ort

Bygglov Kävlinge - Klicka här

Bygglov Landskrona - Klicka här

Bygglov Lomma - Klicka här

Bygglov Helsingborg - Klicka här

Bygglov Lund - Klicka här

Bygglov Malmö - Klicka här

Bygglov Eslöv - Klicka här

Bygglov Svalöv - Klicka här

Kontakta oss

Har du några frågor eller funderingar, kontakta oss. Det går bra att ringa eller skicka en förfrågan via formuläret.

Kontakta oss