Avsluta med beslag & vattenavrinning

Avslut

Nu kan Du börja skönja slutet och kan börja njuta av Ditt uterum/vinterträdgård!

  • Anslutningsplåt mellan fasad och taket
  • Vindskivebeslagen
  • Vattenavrinning - rännor & rör

Det är viktigt att anslutningsplåten monteras riktigt - anlita fackman!

VAR NOGA MED ATT TÄTA MED MJUKFOG MELLAN TAK OCH FASAD

Navigering

Kontakta oss

Har ni några frågor är det bara att kontakta oss. Skicka in en förfrågan via vårt formulär eller testa att ringa. Vi svarar så snabbt vi kan! Välkommen

Kontakta oss