Takreglar till uterum

Takbalkarna

Takstolarna kapas till efter noggrann uppmärkning!
 
Bärregel 45x45 limspikas invändigt i underkant på den bakre bärlinan.
 

Därefter lägges takbalkarna (45x120), c/c det mått som finns angivet i takanvisningarna.
Reglarna skall vila på bärläkten och i haket i den bakre bärlinan.
De yttre takreglarna är längre och fästes i bärlinornas ändor varför dessa måste vara rätt tillkapade.
Kontrollera även diagonalmåtten på taket!
När de yttre takreglarna är tillpassade, rita av "tassen" och såga till de lösa tassarna.
 
För regelavstånd och takmontage, klicka här.
 

Övre bärlinor & reglar Reglar & beklädnad

Copyright © 2017 JTB Uterum & Inglasningar AB | Hemsida från: C4Media